BST Vest cưới

Các bạn cùng ngắm bộ ảnh tuyệt đẹp của siêu mẫu Doãn Tuấn trong trang phục Vest cưới do XuanLe thiết kế riêng nhé!

Stylist: Tân Đà Lạt
Designer: XuânLê 176 Triệu Việt Vương
Make-up: Ngọc Triệu
Photographer: Nguyen Vu

3-1415066449 660x0

14-1415066450 660x0

7-1415066449 660x0

40-1415066450 660x0

36-1415066450 660x0

52-1415066451 660x0

49-1415066450 660x0

nga-015-cf3d6

anh-cuoi-quynh-nga14-8529-1415025048

anh-cuoi-quynh-nga20-8848-1415025048

 anh-cuoi-quynh-nga22-1816-1415025048

nga-004-cf3d6

nga-009-cf3d6