Hơn mười năm trở lại đây, người dân Hà Nội cũng như cả nước đã biết đến một thương hiệu thời trang mà người…