Sét đồ tiếp theo Xuân Lê muốn giới thiệu là chiếc Đầm dài trong Bộ sưu tập Less is more. Bộ sưu tập đã…
Với tinh thần đương đại và cuộc sống năng động của giới trẻ. Làm thế nào để các thiết kế được giản lược tối…
Một số bạn đặt câu hỏi với Xuân Lê: Haute Couture nghĩa đầy đủ là gì? Haute Couture có phải là tinh thần xuyên…