Nếu mọi người hỏi Chanel nổi tiếng với chất liệu gì? Đó sẽ là chất liệu vải tweed. Gần như trong mọi mùa, mọi…
Người ta nói rằng suit có hơn 200 năm lịch sử và có nguồn gốc từ Anh. Có lẽ đó chính là lý do…
Bạn có tình cờ đi may suit và nhìn thấy những dòng chữ Super 100s, Super 120s, Super 180s nơi mép của những cây…