Đằng sau mỗi thước vải được XUANLE lựa chọn để may trang phục cho các khách hàng yêu quý là vô số câu chuyện.…
…Một thế giới của sự siêu xa xỉ, chỉ phục vụ khoảng 2.000 khách nữ trên toàn thế giới.  Haute Couture là một từ…
Hoa diên vỹ luôn là một cảm hứng đặc biệt đối với thời trang – bởi những ảnh hưởng của nó trong văn hoá,…